• Bộ luật RGame 2019 : click vào đây để đọc

  Hướng dẫn đăng ký và tải game click tại: đây

  Hướng dẫn trò chơi tại: đây

  Nếu bạn bị kẹt hoặc không thấy ai + server closed connection thì click tại : đây

Tên đường L.S; S.F; L.V.

David_Washington

Thành viên lâu năm
News
Group
Bài viết
7,310
Điểm tương tác
1,320
I. Los Santos
- Mulholland Intersection
- Conference Center


  • Pershing Square

  • Downtown Los Santos

  • Commerce

  • Verdant Bluffs

  • Mulholland

  • Richman

  • Rodeo

  • Vinewood

  • Temple

  • Market

  • Santa Maria Beach

  • Verona Beach

  • Marina

  • East Beach

  • Playa Del Seville

  • East Los Santos

  • El Corona

  • Little Mexico

  • Ganton

  • Idlewood

  • Jefferson

  • Glen Park

  • Las Colinas

  • Las Flores

  • Willowfield

  • Ocean Docks

  • Los Santos International


II. San Fierro
- Battery Point

  • Gant Bridge

  • Garver Bridge

  • Juniper Hollow

  • Paradiso

  • Esplanade North

  • Esplanade East

  • DowntownFinancial
- Calton Heights

  • Chinatown

  • Juniper Hills

  • Palisades

  • Santa Flora

  • City Hall

  • Queens

  • King's

  • Easter Basin

  • Doherty

  • Cranberry Station

  • Garcia

  • Hashbury

  • Ocean Flats

  • Avispa Country Club

  • Missionary Hills

  • Foster Valley

  • Easter BayIII. Las Venturas
- Blackfield
- Creek

  • Las Venturas International Airport

  • Linden Side

  • Old Venturas Strip

  • Pilgrim

  • Prickle Pine


- Redsands East

  • Redsands West

  • Roca Escalante

  • Rockshore East


- Rockshore West

  • Spinybed

  • The Strip- Whitewood Estates
 

THÔNG TIN CHUNG

RGAME.VN được xây dựng bởi chính các thành viên BQT diễn đàn không chịu trách nhiệm về mọi hành vi, lời nói, tính hợp lệ của nội dung...

LIÊN HỆ

 • Discord
 • FANPAGE

 • Top