• Bộ luật RGame 2019 : click vào đây để đọc

    Hướng dẫn đăng ký và tải game click tại: đây

    Hướng dẫn trò chơi tại: đây

    Nếu bạn bị kẹt hoặc không thấy ai + server closed connection thì click tại : đây

[rGame.vn] Danh sách Interior Dynamic Door [MNT = MÃ NỘI THẤT]

Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)

Kelvin

#KelvinGamer
Member
Bài viết
5,502
Điểm tương tác
2,100
XÂY NỘI THẤT THEO YÊU CẦU, BẠN CHỈ CẦN NHẬP MÃ SỐ TRONG PHẦN NỘI DUNG INGAME LÀ ĐƯỢC.
Ví dụ: 001;HQ RGAME;
001 = Mã Nội Thất
HQ RGAME = Tên Door
_____________________________

MÃ : 001

Interior Jefferson motel
(Tọa độ: 2214.67285,-1150.47839,1025.79687 15)
⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜

MÃ : 002

Interior Meat factory
(Tọa độ: 965.23339 2107.70898 1011.03027 1)
⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜

MÃ : 003
Interior Catigula's basement
(Tọa độ : 2157.38378 1596.05334 999.96875 1)
⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜

MÃ : 004
Interior Woozie's office
(Tọa độ : -2158.62329 643.08392 1052.37500 1)
⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜

MÃ : 005
Interior Club
(Tọa độ : 493.36993 -24.60363 1000.67968 17)
⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜

MÃ : 006
Interior Bar
(Tọa độ : 501.87612 -67.57241 998.75781 11)

VIDEO

⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜

MÃ : 007
Interior Lil' probe inn
(Tọa độ : -229.29103 1401.14465 27.76562 18 )

⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜

MÃ : 008
Interior Millie room
(Tọa độ : 346.870025,309.259033,999.155700 6)
VIDEO
⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜


MÃ : 009
Interior SF gym
(Tọa độ : 774.213989,-48.924297,1000.585937 6 )

VIDEO
⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜

MÃ : 010
Interior Madd Doggs Mansion
(Tọa độ : 1260.69799 -785.43902 1091.90625 5)
VIDEO
⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜

MÃ : 011
Interior Crack factory
(Tọa độ : 2548.80493 -1294.76721 1060.98437 2)
VIDEO
⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜

MÃ : 012
Interior Big spread ranch
(Tọa độ: 1212.11096 -25.87934 1000.95312 3)

VIDEO
⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜

MÃ : 013
Interior Strip club
(Tọa độ : 1204.81005 -13.81170 1000.92187 2)
VIDEO
⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜

MÃ : 014
Interior Unnamed brothel
(Tọa độ : 940.85803 -18.99308 1000.92968 3)
VIDEO
⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜

MÃ : 015
Interior Pleasure domes
(Tọa độ : -2636.67114 1402.62622 906.46093 3)

VIDEO
⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜

MÃ : 016

Interior Liberty city inside
(Tọa độ : -794.92810 489.34909 1376.19531 1)
VIDEO
⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜


 
Last edited by a moderator:

Agen

SA-MP.VN
Staff member
Game Master
VIP Member
Bài viết
2,325
Điểm tương tác
501
Mã : 017
Interior Jay's diner
(Tọa độ : 457.304748,-88.428497,999.554687 4)
VIDEO
⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜

Mã : 018
Interior Sherman dam
(Tọa độ : -959.564392,1848.576782,9.000000 17)
VIDEO

⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜


Mã : 019
Interior Fanny batters
(Tọa độ : 761.412963,1440.191650,1102.703125 6)
VIDEO

⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜


Mã : 020
Interior Tiger skin brothel
(Tọa độ : 964.106994,-53.205497,1001.124572 3)
VIDEO

⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜


Mã : 021
Interior LS Atruim
(Tọa độ : 1710.433715,-1669.379272,20.225049 18)
VIDEO

⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜⚜
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)

THÔNG TIN CHUNG

RGAME.VN được xây dựng bởi chính các thành viên BQT diễn đàn không chịu trách nhiệm về mọi hành vi, lời nói, tính hợp lệ của nội dung...

LIÊN HỆ

  • Discord
  • FANPAGE

  • Top