• Bộ luật RGame 2019 : click vào đây để đọc

  Hướng dẫn đăng ký và tải game click tại: đây

  Hướng dẫn trò chơi tại: đây

  Nếu bạn bị kẹt hoặc không thấy ai + server closed connection thì click tại : đây

[LSPD] Thông báo quyết định bổ nhiệm Ban lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát San Andreas

Bạn sẽ bỏ phiếu cho ai?

 • Captain (9) SuHuynh Tan.

  Votes: 81 46.0%
 • Sergeant II (7) Desmond Doss

  Votes: 95 54.0%

 • Total voters
  176
 • Poll closed .
Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)

Jason_Satham

Thành viên cấp 1
Medic
Group
Bài viết
244
Điểm tương tác
23
Mẫu bỏ phiếu
Ngày 29 Tháng 6 Năm 2019
Tôi tên: Jason Satham
Bạn có làm trong cơ quan nhà nước hay không? (Faction/Dân thường): Faction
Bạn bầu cử cho ai?: Suhuynh Tan
Tại sao bạn bầu cử người đó?: Tôi nghĩ người này có thể giúp phát triển tố chức và giúp tổ chức đi lên.
Ký tên: Jason'ĐẹpGái
 

Tien_Sad

Thành viên cấp 1
Member
Bài viết
240
Điểm tương tác
33
Mẫu bỏ phiếu
Ngày 30 Tháng 6 Năm 2019
Tôi tên: Tien Sad
Bạn có làm trong cơ quan nhà nước hay không? (Faction/Dân thường): Dan thuong
Bạn bầu cử cho ai?: Desmond Doss
Tại sao bạn bầu cử người đó?: Tôi nghĩ người này có thể giúp phát triển tố chức và giúp tổ chức đi lên.
Ký tên: Tien Sad
 

Ngoc_Ha

Thành viên mới
VIP Member
Bài viết
54
Điểm tương tác
2
Ngày 30 Tháng 06 Năm 2019
Tôi tên: Ngoc_Ha

Bạn có làm trong cơ quan nhà nước hay không? (Faction/Dân thường): dân thường
Bạn bầu cử cho ai?: Sergeant II Desmond Doss
Tại sao bạn bầu cử người đó?:

Ký tên: Ngoc_Ha
 

Dandy_Smith

Thành viên cấp 2
VIP Member
Police
Group
Bài viết
295
Điểm tương tác
125
Ngày 30 Tháng 6 Năm 2019
Tôi tên: Dandy Smith
Bạn có làm trong cơ quan nhà nước hay không? (Faction/Dân thường): Hiện đang công tác ở SAPD
Bạn bầu cử cho ai?: SuHuynh Tan
Tại sao bạn bầu cử người đó?: Vì cách làm việc anh ta khá tốt, rất biết lắng nghe người khác, tôi tin tưởng và bầu cử với một hi vọng anh ta sẽ đưa SAPD lên một chất lượng cao hơn.
Ký tên: Dsmith
 

Tyga_Jonson

Yêu em TranThuy Linh
Old-School
Police
Bài viết
1,445
Điểm tương tác
489
((Những ai cmt nhớ vote ở trên nhé để tính số phiếu, cmt mà ko vote là không tính đó))
 

Daryl_Dixon

Thành viên cấp 3
Member
Bài viết
898
Điểm tương tác
118
Ngày 1 Tháng 7 Năm 2019
Tôi tên: Daryl Dixon
Bạn có làm trong cơ quan nhà nước hay không? (Faction/Dân thường): Dân thường
Bạn bầu cử cho ai?: Suhuynh Tan
Tại sao bạn bầu cử người đó?: Vì cảm thấy Suhuynh Tan là một nhân viên cảnh sát khi làm việc luôn đặc trách nhiệm và kỷ luât lên hàng đầu vì vậy Tôi cảm thấy nếu Suhuynh Tan làm lãnh đạo. Thấy anhta vui vẻ hòa đồng và rất xứng đáng với vị trí đang bầu .
Ký tên: Daryl'D

 

Famr_Tien

Thành viên mới
Member
Bài viết
3
Điểm tương tác
0
Ngày 1 Tháng 7 Năm 2019
Tôi tên: Famr Tien
Bạn có làm trong cơ quan nhà nước hay không? (Faction/Dân thường): dân thường
Bạn bầu cử cho ai?: Desmond doss
Tại sao bạn bầu cử người đó?: Có tố chất lãnh đạo, hết mình vì công việc.
Ký tên:F'T
 

Gray_Schmitd

Thành viên lâu năm
Member
Bài viết
6,423
Điểm tương tác
1,314
Mẫu bỏ phiếu
Ngày 1___ Tháng7 ___ Năm2019
Tôi tên: Gray Schmitd
Bạn có làm trong cơ quan nhà nước hay không? (Faction/Dân thường): Dân thường
Bạn bầu cử cho ai?: Desmond Doss
Tại sao bạn bầu cử người đó?: Vào cuối 2017 và đầu 2018 có tiếp súc với Desmond Doss nhiều và cách xử lý tình huống của Desmond thì hay hơn nên tôi sẽ chọn Desmond còn Su Huynh Tan anh ta cũng tốt nhưng mình vẫn tin Desmond Doss
Ký tên: Gờ Ray Sờ Mít
 

DuongHoang_Loc

Thành viên cấp 2
Member
Bài viết
320
Điểm tương tác
35
Ngày 1 Tháng 7 Năm 2019
Tôi tên: DuongHoang Loc
Bạn có làm trong cơ quan nhà nước hay không? (Faction/Dân thường): Taxi Company
Bạn bầu cử cho ai?: Desmond doss
Tại sao bạn bầu cử người đó?: Có tố chất lãnh đạo, hết mình vì công việc.
Ký tên: DHL
 

Jack_Sergen

Thành viên cấp 2
Member
Bài viết
365
Điểm tương tác
23
Mới
Mẫu bỏ phiếu
Ngày 1 Tháng 7 Năm 2019
Tôi tên: Jack Sergen
Bạn có làm trong cơ quan nhà nước hay không? (Faction/Dân thường): Dân Thường
Bạn bầu cử cho ai?: Suhuynh Tan
Tại sao bạn bầu cử người đó?: Tôi nghĩ người này có thể giúp phát triển tố chức và giúp tổ chức đi lên.
Ký tên: TTP
 

Na_Pham

Thành viên cấp 2
Group
Member
Bài viết
258
Điểm tương tác
23
Ngày 1 Tháng _7__ Năm 2019
Tôi tên: Na Pham
Bạn có làm trong cơ quan nhà nước hay không? (Faction/Dân thường): Faction
Bạn bầu cử cho ai?: Suhuynh Tan
Tại sao bạn bầu cử người đó?: Tôi Thấy Anh Đó làm việc tốt và giúp đỡ người dân
Ký tên: Na Họ Pham
 

Nhat_Smile

Thành viên cấp 3
Old-School
Police
Bài viết
774
Điểm tương tác
59
Ngày 1 Tháng 7 Năm 2019
Tôi tên: Nhat Smile

Bạn có làm trong cơ quan nhà nước hay không? (Faction/Dân thường): Faction
Tại sao bạn bầu cử người đó?: Tôi thấy anh ta làm việc rất chăm chỉ, nên tôi sẽ quyết định vote cho anh ta.

Ký tên: Nhat'S
 

Pia_BoPia

Thành viên cấp 3
Old-School
Police
Bài viết
946
Điểm tương tác
294
San Andreas - Monday , July 01 , 2019
Tôi tên: Pia BoPia
Bạn có làm trong cơ quan nhà nước hay không? (Faction/Dân thường): Dân thường
Bạn bầu cử cho ai?: Suhuynh Tan
Tại sao bạn bầu cử người đó?:
Riêng tôi trong 2 người ai lên làm lãnh đạo cũng đc cả , vì họ có tài nên mới đc vào " bầu cử " . Nhưng tôi lại đánh giá Suhuynh Tan nhiều hơn , anh ta siêng năng trong công việc , luôn giúp đỡ người dân , hòa đồng vui vẻ .
Có lẽ số phiếu của Doss cũng nhiều hơn , nhưng tôi vẫn chọn Suhuynh Tan một người chăm chỉ trong công việc .
" Cần cù bù thông minh "
Los Santos - Monday , July 01 , 2019
Sign :
 

TranGia_Tien

Thành viên cấp 1
Group
Member
Bài viết
188
Điểm tương tác
14
Mẫu bỏ phiếu
Ngày 1 Tháng 7 Năm 2019
Tôi tên: TranGia Tien
Bạn có làm trong cơ quan nhà nước hay không? (Faction/Dân thường): Faction
Bạn bầu cử cho ai?: Suhuynh Tan
Tại sao bạn bầu cử người đó?: Có tố chất
Ký tên: GTien
 

Kyle_Chandler

Thành viên cấp 2
Member
Bài viết
317
Điểm tương tác
22
Ngày 2 Tháng 7 Năm 2019
Tôi tên: Kyle Chandler
Bạn có làm trong cơ quan nhà nước hay không? (Faction/Dân thường): Dân thường
Bạn bầu cử cho ai?: Suhuynh Tan
Tại sao bạn bầu cử người đó?: Tôi nghĩ người này có thể giúp phát triển tố chức và giúp tổ chức đi lên.
Ký tên: Kyle'C
 

Mark_Hadlow

Thành viên cấp 2
Member
Bài viết
267
Điểm tương tác
6
Ngày 2 Tháng 7 Năm 2019
Tôi tên: Mark Hadlow
Bạn có làm trong cơ quan nhà nước hay không? (Faction/Dân thường): Dân thường
Bạn bầu cử cho ai?: Suhuynh Tan
Tại sao bạn bầu cử người đó?: Vì tôi cảm thấy anh ta rất hòa đồng với người khác có trách nhiệm với công việc, xử lý tình huống tốt.
Ký tên: Mark
 

Christopher_Diaz

Thành viên lâu năm
Advisor
Police
Bài viết
6,066
Điểm tương tác
1,686
Ngày 02 Tháng 07 Năm 2019
Tôi tên: Christopher Diaz
Bạn có làm trong cơ quan nhà nước hay không? (Faction/Dân thường): Faction
Bạn bầu cử cho ai?: Suhuynh Tan
Tại sao bạn bầu cử người đó?: Có trách nhiệm trong công việc.
Ký tên: Son
 

Mawoso_LionTiger

Thành viên cấp 1
News
Group
Bài viết
228
Điểm tương tác
20
Ngày 2 Tháng 7 Năm 2019
Tôi tên: Mawoso LionTiger
Bạn có làm trong cơ quan nhà nước hay không? (Faction/Dân thường): Dân thường
Bạn bầu cử cho ai?: Suhuynh Tan
Tại sao bạn bầu cử người đó?: vì tôi thấy anh ta có tố chất làm lãnh đạo
Ký tên: Daddy'B
 

Ngo_ThanhDat

Thành viên mới
Member
Bài viết
2
Điểm tương tác
0
Ngày 2 Tháng 7 Năm 2019
Tôi tên: Ngo ThanhDat
Bạn có làm trong cơ quan nhà nước hay không? (Faction/Dân thường): Dan thuong
Bạn bầu cử cho ai?: Desmond Doss
Tại sao bạn bầu cử người đó?: Nhiem tuc co kha nang lanh dao
Ký tên: DattDz
 
Trạng thái
Chủ đề đã được đóng (không tiếp nhận thảo luận)

THÔNG TIN CHUNG

RGAME.VN được xây dựng bởi chính các thành viên BQT diễn đàn không chịu trách nhiệm về mọi hành vi, lời nói, tính hợp lệ của nội dung...

LIÊN HỆ

 • Discord
 • FANPAGE

 • Top