• Bộ luật RGame 2019 : click vào đây để đọc

    Hướng dẫn đăng ký và tải game click tại: đây

    Hướng dẫn trò chơi tại: đây

    Nếu bạn bị kẹt hoặc không thấy ai + server closed connection thì click tại : đây

Announce [LSPD] Dach sách đen - Blacklist

Tyga_Jonson

Yêu em TranThuy Linh
Old-School
Police
Bài viết
1,445
Điểm tương tác
489
Tên người đưa vào danh sách đen: Dom Pearson.
Văn phòng/bộ phận xử lý: Excutive STAFF.
Lí do: Tấn công cảnh sát khi vừa ra khỏi ngành.
Quyết định: Đưa vào danh sách đen của LSPD vĩnh viễn.
 

Tyga_Jonson

Yêu em TranThuy Linh
Old-School
Police
Bài viết
1,445
Điểm tương tác
489
Tên người đưa vào danh sách đen: Khanh Tung
Văn phòng/bộ phận xử lý: Quản lí nhân sự.
Lí do: Đã bị từ chối đơn nhưng vẫn nộp lại nhiều lần.
Quyết định: Đưa vào danh sách đen của LSPD thời hạn 3 tháng.
((@Alexander_Wiliam ))
 

Christopher_Diaz

Thành viên lâu năm
Advisor
Police
Bài viết
6,066
Điểm tương tác
1,686
Tôi tên: Chritstopher Diaz.
Mã Ngành: 00016 - ADAM-2.
Chức vụ: Officer I.
Tên người đưa vào danh sách đen: Andrew Ivans , Nguyen QuangHuy.
Văn phòng/bộ phận xử lý: Văn phòng Nhân Sự
Lí do: (( OOC: thoát faction , login clone đi camp thành viên faction , điều này tất cả thành viên trong LSPD hiện tại điều biết. ))
Quyết định: Đưa vào danh sách đen của LSPD thời hạn 6 tháng.
 

Brian_Harold

Thành viên cấp 3
Police
Group
Bài viết
1,186
Điểm tương tác
533
Tôi tên : Brian Harold.
Mã Ngành : STAFF-4.
Chức vụ : STAFF Sergeant.
Tên người đưa vào danh sách đen : Nhan Richard.
Văn phòng/bộ phận xử lý : Văn phòng Nhân Sự
Lí do: (( OOC: Từng là nhân viên LSPD , Rời tổ chức quay lưng tấn công nhân viên cảnh sát Los Santos ))
Quyết định: Đưa vào danh sách đen của LSPD thời hạn 6 vĩnh viên.
(( @Alexander_Wiliam @Tyga_Jonson ))
 

Tyga_Jonson

Yêu em TranThuy Linh
Old-School
Police
Bài viết
1,445
Điểm tương tác
489
Tên người được xóa ra khỏi danh sách đen: Khanh Tung.
Văn phòng/bộ phận xử lý: Quản lí nhân sự.
Lí do: Đã hết hạn nằm trong danh sách đen.
Quyết định: Xóa tên khỏi danh sách đen theo quy định.
 

Brian_Harold

Thành viên cấp 3
Police
Group
Bài viết
1,186
Điểm tương tác
533
Tôi tên : Brian Harold.
Mã Ngành : STAFF-4.
Chức vụ : Captain.
Tên người đưa vào danh sách đen :
Andre Wilson.
Văn phòng/bộ phận xử lý : Văn phòng Nhân Sự
Lí do: (( OOC : Giã danh một sĩ quan cảnh sát từng làm việc ở sở cảnh sát Los Santos , Có tên là andre Wilson & Thời gian đưa vào danh sách đen từ ngày 16 tháng 12 năm 2018 & Mức phạt vĩnh viễn không được tham gia tổ chức LSPD.
Bằng chứng : http://forum.sa-mp.vn/threads/lspd-andre_wilson.125425/#post-1021137 ))
(( @Tyga_Jonson @Pham_Thai ))
 
Sửa lần cuối:

Rashawn_Chairman

Thành viên cấp 2
Member
Bài viết
414
Điểm tương tác
96
Tôi tên : Rashawn Chairman
Mã Ngành : 001104
Chức vụ : Police Officer II
Tên người đưa vào danh sách đen : Huy Kara
Văn phòng/bộ phận xử lý : Văn phòng Nhân Sự
Lí do: Không làm đúng trách nhiệm với lời tuyên thệ của mình trước khi được nhận huy hiệu
Quyết định: Đưa vào danh sách đen của LSPD thời hạn VĨNH VIỄN
 

Tyga_Jonson

Yêu em TranThuy Linh
Old-School
Police
Bài viết
1,445
Điểm tương tác
489
Tôi tên : Rashawn Chairman
Mã Ngành : 001104
Chức vụ : Police Officer II
Tên người đưa vào danh sách đen : Huy Kara
Văn phòng/bộ phận xử lý : Văn phòng Nhân Sự
Lí do: Không làm đúng trách nhiệm với lời tuyên thệ của mình trước khi được nhận huy hiệu
Quyết định: Đưa vào danh sách đen của LSPD thời hạn VĨNH VIỄN
Lần sau báo cáo lên STAFF để đưa vào, HR không có thẩm quyền ở bộ phận này.
 

TranThuy_Linh

Thành viên cấp 2
Old-School
Police
Bài viết
394
Điểm tương tác
77
Tôi tên : TranThuy Linh
Mã Ngành : 000002
Chức vụ : Captain
Tên người đưa vào danh sách đen : Peter Hai
Văn phòng/bộ phận xử lý : Văn phòng lãnh đạo cấp cao ( Executive STAFF )
Lí do: Không làm đúng vai trò nghiệp vụ của một sĩ quan cảnh sát .
Quyết định: Đưa vào danh sách đen của LSPD thời hạn 1 tháng .
 

TranThuy_Linh

Thành viên cấp 2
Old-School
Police
Bài viết
394
Điểm tương tác
77
Tôi tên : TranThuy Linh
Mã Ngành : 000002
Chức vụ : Captain
Tên người đưa vào danh sách đen : Ezlie Suger
Văn phòng/bộ phận xử lý : Văn phòng lãnh đạo cấp cao ( Executive STAFF )
Lí do: Tự ý rời bỏ tổ chức .
Quyết định: Đưa vào danh sách đen của LSPD thời hạn vĩnh viễn .
 

Tyga_Jonson

Yêu em TranThuy Linh
Old-School
Police
Bài viết
1,445
Điểm tương tác
489
Tên người được xóa ra khỏi danh sách đen: Huy Kara.
Văn phòng/bộ phận xử lý: Executive STAFF
Lí do: Được Chief Pham Thai ân xá.
Quyết định: Xóa tên ra khỏi danh sách đen.
 

NghiemXuan_Nham

Thành viên cấp 3
Member
Bài viết
833
Điểm tương tác
206
Tôi tên : Nghiêm Xuân Nhâm
Mã Ngành : 00007-STAFF-8.
Chức vụ : Lieutenant
Tên người đưa vào danh sách đen : Martin Neymar
Văn phòng/bộ phận xử lý : Văn phòng điều tra an ninh mạng
Lí do: Dùng lời lẽ có ý xúc phạm đến cá nhân và cả tổ chức LSPD, ngoan cố tỏ ý bất hợp tác.
((http://forum.sa-mp.vn/threads/kin-cao-guild-kings-of-devil.130794/page-2#post-1100885))
Quyết định: Đưa vào danh sách đen của LSPD thời hạn vĩnh viễn.
 

Javeline_Murdock

Thành viên năng nổ
Group
Member
Bài viết
2,003
Điểm tương tác
281
Tôi tên : Javeline Murdock
Mã Ngành : 230820
Chức vụ : Sergeant
Tên người đưa vào danh sách đen :
Mohammad Patel
Văn phòng/bộ phận xử lý : Văn phòng STAFF
Lí do : Tự ý quitgroup Taxi khi đang trong quá trình thử việc để làm đơn ứng tuyển vào LSPD
Quyết định : Đưa vào danh sách đen của LSPD thời hạn vĩnh viễn .
 

Tyga_Jonson

Yêu em TranThuy Linh
Old-School
Police
Bài viết
1,445
Điểm tương tác
489
Tên người được xóa ra khỏi danh sách đen: LeBao Huy.
Văn phòng/bộ phận xử lý: Executive STAFF
Lí do: Đã hết thời hạn Blacklist.
Quyết định: Xóa tên ra khỏi danh sách đen.
 

TranThuy_Linh

Thành viên cấp 2
Old-School
Police
Bài viết
394
Điểm tương tác
77
Tôi tên : TranThuy Linh
Mã Ngành : 000002
Chức vụ : Captain
Tên người đưa vào danh sách đen : Nam Wallace
Văn phòng/bộ phận xử lý : Executive STAFF
Lí do : Tiết lộ thông tin tổ chức, vi phạm lời tuyên thề.
Quyết định: Đưa vào danh sách đen của LSPD thời hạn 8 tháng .
 
Sửa lần cuối:

Pham_Thai

Thành viên cấp 2
Police
Group
Bài viết
478
Điểm tương tác
702
Tôi tên : Pham Thai
Mã Ngành : AT-99
Chức vụ : Chief
Tên người đưa vào danh sách đen : VuNguyen Cuong , Richard Water
Văn phòng/bộ phận xử lý : Executive STAFF
Lí do : Gỉa mạo nhân viên tổ chức
Quyết định: Đưa vào danh sách đen của LSPD vĩnh viễn
 

gia_nghia

♥ Tui bị GAY ♥
Police
Group
Bài viết
106
Điểm tương tác
62
Tên người đưa vào danh sách đen: Anya Johnson, Vumanh Huy.
Văn phòng/bộ phận xử lý: Excutive STAFF.
Lí do: Tấn công cảnh sát khi vừa ra khỏi ngành.
Quyết định: Đưa vào danh sách đen của LSPD vĩnh viễn.

Trích từ Chief Brian.
 

Tyga_Jonson

Yêu em TranThuy Linh
Old-School
Police
Bài viết
1,445
Điểm tương tác
489
Tên người đưa vào danh sách đen: Thuan Yen
Văn phòng/bộ phận xử lý: Excutive STAFF.
Lí do: Sử dụng súng việc riêng.
Quyết định: Đưa vào danh sách đen của LSPD vĩnh viễn.
 

Tyga_Jonson

Yêu em TranThuy Linh
Old-School
Police
Bài viết
1,445
Điểm tương tác
489
Tên người đưa ra khỏi danh sách đen: Thuan Yen
Văn phòng/bộ phận xử lý: Excutive STAFF.
Lí do: Đã hoàn thành việc của cấp trên giao phó.
Quyết định: Đưa ra khỏi danh sách đen.
 

THÔNG TIN CHUNG

RGAME.VN được xây dựng bởi chính các thành viên BQT diễn đàn không chịu trách nhiệm về mọi hành vi, lời nói, tính hợp lệ của nội dung...

LIÊN HỆ

  • Discord
  • FANPAGE

  • Top