1. Hướng dẫn đăng ký và tải game click tại: đây

    Hướng dẫn trò chơi tại:đây

    Nếu bạn bị kẹt hoặc không thấy ai + server closed connection thì click tại :đây

Dismiss Notice
Chào Khách, Theo dõi fanpage mới có giftcode tại ĐÂY

@kelvin @refund

  1. Tam_Cute
  2. Toan_Wolves
  3. Hunter_Artemis
  4. The_Lightning
  5. Oscar_Hallen