1. Hướng dẫn đăng ký và tải game click tại: đây

  Hướng dẫn trò chơi tại:đây

  Nếu bạn bị kẹt hoặc không thấy ai + server closed connection thì click tại :đây

Dismiss Notice
Chào Khách, Theo dõi fanpage mới có giftcode tại ĐÂY

@james

 1. NguyenThanh_Tu
 2. thanh_thanhsd
 3. Duy_VN
 4. Lee_Chery
 5. KenDz_Master
 6. KenDz_Master
 7. Naga_Mochi
 8. The_Kay
 9. Gnol_Bario
 10. uchiha_itachi
 11. Kira_Ashley
 12. uchiha_itachi
 13. Khanh_Duyy
 14. buoi_super
 15. buoi_super
 16. buoi_super
 17. Sony_Edward
 18. uchiha_itachi
 19. Phuc_Mai
 20. Ted_Bundy