• Bộ luật RGame 2019 : click vào đây để đọc

    Hướng dẫn đăng ký và tải game click tại: đây

    Hướng dẫn trò chơi tại: đây

    Nếu bạn bị kẹt hoặc không thấy ai + server closed connection thì click tại : đây

Helper

Lượt trả lời
10
Lượt xem
95
Lượt trả lời
11
Lượt xem
118
Lượt trả lời
12
Lượt xem
107
Lượt trả lời
16
Lượt xem
118
Lượt trả lời
19
Lượt xem
114
Lượt trả lời
16
Lượt xem
115
Lượt trả lời
13
Lượt xem
115
Lượt trả lời
13
Lượt xem
98
Lượt trả lời
17
Lượt xem
153
Lượt trả lời
15
Lượt xem
115
Lượt trả lời
16
Lượt xem
115
Lượt trả lời
13
Lượt xem
124
Lượt trả lời
15
Lượt xem
115
Lượt trả lời
15
Lượt xem
100
Lượt trả lời
18
Lượt xem
170
Lượt trả lời
19
Lượt xem
144
Lượt trả lời
15
Lượt xem
173
Lượt trả lời
10
Lượt xem
138

THÔNG TIN CHUNG

RGAME.VN được xây dựng bởi chính các thành viên BQT diễn đàn không chịu trách nhiệm về mọi hành vi, lời nói, tính hợp lệ của nội dung...

LIÊN HỆ

  • Discord
  • FANPAGE

  • Top