• Bộ luật RGame 2019 : click vào đây để đọc

    Hướng dẫn đăng ký và tải game click tại: đây

    Hướng dẫn trò chơi tại: đây

    Nếu bạn bị kẹt hoặc không thấy ai + server closed connection thì click tại : đây

Đã xử lý

Lượt trả lời
34
Lượt xem
259
Lượt trả lời
6
Lượt xem
48
Lượt trả lời
15
Lượt xem
159
Lượt trả lời
23
Lượt xem
226
Lượt trả lời
17
Lượt xem
144
Lượt trả lời
3
Lượt xem
37
Lượt trả lời
10
Lượt xem
81
Lượt trả lời
32
Lượt xem
227
Lượt trả lời
12
Lượt xem
73
Lượt trả lời
25
Lượt xem
287
Lượt trả lời
2
Lượt xem
12
Lượt trả lời
0
Lượt xem
2
Lượt trả lời
26
Lượt xem
162
Lượt trả lời
24
Lượt xem
278
Lượt trả lời
2
Lượt xem
15
Lượt trả lời
38
Lượt xem
274

THÔNG TIN CHUNG

RGAME.VN được xây dựng bởi chính các thành viên BQT diễn đàn không chịu trách nhiệm về mọi hành vi, lời nói, tính hợp lệ của nội dung...

LIÊN HỆ

  • Discord
  • FANPAGE

  • Top