• Bộ luật RGame 2019 : click vào đây để đọc

    Hướng dẫn đăng ký và tải game click tại: đây

    Hướng dẫn trò chơi tại: đây

    Nếu bạn bị kẹt hoặc không thấy ai + server closed connection thì click tại : đây

Đã xử lý

Lượt trả lời
23
Lượt xem
134
Lượt trả lời
46
Lượt xem
191
Lượt trả lời
11
Lượt xem
98
Lượt trả lời
15
Lượt xem
170
Lượt trả lời
4
Lượt xem
61
Lượt trả lời
5
Lượt xem
58
Lượt trả lời
8
Lượt xem
81
Lượt trả lời
35
Lượt xem
195
Lượt trả lời
1
Lượt xem
13
Lượt trả lời
81
Lượt xem
381
Lượt trả lời
14
Lượt xem
88
Lượt trả lời
13
Lượt xem
68
Lượt trả lời
31
Lượt xem
106
Lượt trả lời
28
Lượt xem
316
Lượt trả lời
4
Lượt xem
64

THÔNG TIN CHUNG

RGAME.VN được xây dựng bởi chính các thành viên BQT diễn đàn không chịu trách nhiệm về mọi hành vi, lời nói, tính hợp lệ của nội dung...

LIÊN HỆ

  • Discord
  • FANPAGE

  • Top