Server kiểm tra skin custom

khoi

GTAONLINE.VN
Staff member
System Development
Administrator
Tham gia
28/5/21
Bài viết
72
Điểm tương tác
26
Điểm
28

b1.gif

Tải [GOVN] Testing về, sau đó giải nén

b2.gif

Vào thư mục models\artconfig.txtb3.gif

Thông số:

AddCharModel: (Skin)
20001 là Modelid (Đây là skin id, /skin 20001 để kiểm tra trang phục. (ID từ 20000 đến 30000)
skin_vandinh.dff là tên của .dff file (Đặt giống bên ngoài models)
skin_vandinh.txd là tên của .dff file (Đặt giống bên ngoài models)

AddSimpleModel: (Object - Toy)
-2000 là Modelid (Đây là object id, /obj -2000 để kiểm tra object. (ID từ -1000 đến -30000)

dff, txd file tương tự AddCharModel

b4.gifb5.gif

Bật samp-server.exe tại directory chính và nhập ":777" trên SA-MP 0.3.DL Client

s.gif


Tham gia máy chủ vừa bật, nếu skin không lỗi sẽ không hiện thông báo trên chatlog, sử dụng /object hoặc /skin để kiểm tra, dưới đây là video chi tiết

 

khoi

GTAONLINE.VN
Staff member
System Development
Administrator
Tham gia
28/5/21
Bài viết
72
Điểm tương tác
26
Điểm
28
Topic không bị khoá, các bạn có thể hỏi những bước khó hiểu tại đây.
 

Wang

GTAONLINE.VN
Staff member
Game Master
Game Master
VIP Member
Tham gia
19/11/21
Bài viết
26
Điểm tương tác
2
Điểm
3
Bên trên