[GO:VN] Unmuted Newbie Channel

Xoài

🐰 Oreo
Staff member
Game Master
TOP Money
VIP Member
Advisor
Tham gia
31/10/21
Bài viết
52
Điểm tương tác
13
Điểm
13
- Tên IC: Tradao Camsa
- Thời gian làm đơn: 12/11/2021
- Bạn đã bị mute khoảng thời gian nào?: Khuya nay
- Bạn đã bị cấm chat lần thứ mấy?: 1
- Bạn có chắc chắn sẽ không tái phạm không? Nếu tái phạm bạn sẽ nhận được mức phạt cao hơn bạn đồng ý chứ?: Hok
- Cam kết: Sẽ có lần 2
- Kí tên: Oẻo
Từ chối. Sửa lại cam kết hoặc bị mute vĩnh viễn
 

John_Weed

Thành viên cấp 2
Group
Member
Tham gia
4/10/21
Bài viết
357
Điểm tương tác
32
Điểm
28
- Tên IC:Nhatt_Hoangg
- Thời gian làm đơn: 9/10/2021
- Bạn đã bị mute khoảng thời gian nào?: không nhớ rõ
- Bạn đã bị cấm chat lần thứ mấy?: 1
- Bạn có chắc chắn sẽ không tái phạm không? Nếu tái phạm bạn sẽ nhận được mức phạt cao hơn bạn đồng ý chứ?: Tôi đồng ý
- Cam kết: Tôi sẽ không tái phạm nữa
- Kí tên: Nhatt_Hoangg
 

nguyen_dong ::

Thành viên mới
Member
Tham gia
13/11/21
Bài viết
7
Điểm tương tác
2
Điểm
3
Tên IC: nguyen dong
- Thời gian làm đơn: 13/11/2021
- Bạn đã bị mute khoảng thời gian nào?: không nhớ rõ
- Bạn đã bị cấm chat lần thứ mấy?: lần đầu
- Bạn có chắc chắn sẽ không tái phạm không? Nếu tái phạm bạn sẽ nhận được mức phạt cao hơn bạn đồng ý chứ?: đồng ý
- Cam kết: sẽ không tái phạm nữa
- Kí tên: dong
 

Xoài

🐰 Oreo
Staff member
Game Master
TOP Money
VIP Member
Advisor
Tham gia
31/10/21
Bài viết
52
Điểm tương tác
13
Điểm
13
- Tên IC:Nhatt_Hoangg
- Thời gian làm đơn: 9/10/2021
- Bạn đã bị mute khoảng thời gian nào?: không nhớ rõ
- Bạn đã bị cấm chat lần thứ mấy?: 1
- Bạn có chắc chắn sẽ không tái phạm không? Nếu tái phạm bạn sẽ nhận được mức phạt cao hơn bạn đồng ý chứ?: Tôi đồng ý
- Cam kết: Tôi sẽ không tái phạm nữa
- Kí tên: Nhatt_Hoangg
Nhận đơn, vào game /baocao để unmute
 

Xoài

🐰 Oreo
Staff member
Game Master
TOP Money
VIP Member
Advisor
Tham gia
31/10/21
Bài viết
52
Điểm tương tác
13
Điểm
13
Tên IC: nguyen dong
- Thời gian làm đơn: 13/11/2021
- Bạn đã bị mute khoảng thời gian nào?: không nhớ rõ
- Bạn đã bị cấm chat lần thứ mấy?: lần đầu
- Bạn có chắc chắn sẽ không tái phạm không? Nếu tái phạm bạn sẽ nhận được mức phạt cao hơn bạn đồng ý chứ?: đồng ý
- Cam kết: sẽ không tái phạm nữa
- Kí tên: dong
Nhận đơn, vào game /baocao để unmute
 

Thanh_Truong

Thành viên mới
Member
Tham gia
12/9/21
Bài viết
15
Điểm tương tác
0
Điểm
1
- Tên IC: Truong_Lun
- Thời gian làm đơn: 15/11/2021
- Bạn đã bị mute khoảng thời gian nào?: 14/11/2021
- Bạn đã bị cấm chat lần thứ mấy?: Lần đầu
- Bạn có chắc chắn sẽ không tái phạm không? Nếu tái phạm bạn sẽ nhận được mức phạt cao hơn bạn đồng ý chứ?: Tôi chắc chắn và đồng ý
- Cam kết: Tôi sẽ tuyệt đối không tái phạm
- Kí tên: Truong_Lun
 

Xoài

🐰 Oreo
Staff member
Game Master
TOP Money
VIP Member
Advisor
Tham gia
31/10/21
Bài viết
52
Điểm tương tác
13
Điểm
13
- Tên IC: Truong_Lun
- Thời gian làm đơn: 15/11/2021
- Bạn đã bị mute khoảng thời gian nào?: 14/11/2021
- Bạn đã bị cấm chat lần thứ mấy?: Lần đầu
- Bạn có chắc chắn sẽ không tái phạm không? Nếu tái phạm bạn sẽ nhận được mức phạt cao hơn bạn đồng ý chứ?: Tôi chắc chắn và đồng ý
- Cam kết: Tôi sẽ tuyệt đối không tái phạm
- Kí tên: Truong_Lun
Nhận đơn, vào game /baocao để unmute
 

Le_Sann

Thành viên mới
Member
Tham gia
6/11/21
Bài viết
5
Điểm tương tác
2
Điểm
3
- tên ic : Le_Sann
- thời gian làm đơn : ngày 15 tháng 11 năm 2021
- bị mute trong khoảng : không nhớ
- bị cấm chat lần đầu tiên
- tôi chắc chắn sẽ không tái phạm - tôi đồng ý
- cam kết: sẽ không tái phạm nữa
- kí tên : Le_Sann
 

Xoài

🐰 Oreo
Staff member
Game Master
TOP Money
VIP Member
Advisor
Tham gia
31/10/21
Bài viết
52
Điểm tương tác
13
Điểm
13
- tên ic : Le_Sann
- thời gian làm đơn : ngày 15 tháng 11 năm 2021
- bị mute trong khoảng : không nhớ
- bị cấm chat lần đầu tiên
- tôi chắc chắn sẽ không tái phạm - tôi đồng ý
- cam kết: sẽ không tái phạm nữa
- kí tên : Le_Sann
Nhận đơn, vào game /baocao để unmute
 

Thinh_DeNhism

Thành viên mới
Member
Tham gia
17/11/21
Bài viết
1
Điểm tương tác
0
Điểm
1
-Tên IC: ThinhDeNhism

-Thời Gian làm đơn: 17/11/2021

-Bạn đã bị mute khoảng thời gian nào: cỡ hơn 1 tháng (lâu quá em không nhớ :v)

-Bạn đã bị cấm chat lần thứ mấy: lần đầu ạ

-Bạn có chắc chắn sẽ không tái phạm: em chắc ạ

-Nếu tái phạm bạn sẽ nhận được mức phạt cao hơn bạn đồng ý chứ: dạ e chấp nhận.

-Cam Kết: không dám có lần 2.

Kí Tên : Thịnh Đệ Nhism.
 

Xoài

🐰 Oreo
Staff member
Game Master
TOP Money
VIP Member
Advisor
Tham gia
31/10/21
Bài viết
52
Điểm tương tác
13
Điểm
13
-Tên IC: ThinhDeNhism

-Thời Gian làm đơn: 17/11/2021

-Bạn đã bị mute khoảng thời gian nào: cỡ hơn 1 tháng (lâu quá em không nhớ :v)

-Bạn đã bị cấm chat lần thứ mấy: lần đầu ạ

-Bạn có chắc chắn sẽ không tái phạm: em chắc ạ

-Nếu tái phạm bạn sẽ nhận được mức phạt cao hơn bạn đồng ý chứ: dạ e chấp nhận.

-Cam Kết: không dám có lần 2.

Kí Tên : Thịnh Đệ Nhism.
Nhận đơn, vào game /baocao để unmute
 

huy_dut 2

Thành viên mới
Member
Tham gia
1/11/21
Bài viết
30
Điểm tương tác
4
Điểm
13
- Tên IC: huy_dut
- Thời gian làm đơn:18/11/2021
- Bạn đã bị mute khoảng thời gian nào?: ko nhớ rõ
- Bạn đã bị cấm chat lần thứ mấy?: lần đầu
- Bạn có chắc chắn sẽ không tái phạm không? Nếu tái phạm bạn sẽ nhận được mức phạt cao hơn bạn đồng ý chứ?: đồng ý
- Cam kết: sẽ ko tái phạm lần nào nữa
- Kí tên: huy_dut
 

Xoài

🐰 Oreo
Staff member
Game Master
TOP Money
VIP Member
Advisor
Tham gia
31/10/21
Bài viết
52
Điểm tương tác
13
Điểm
13
- Tên IC: huy_dut
- Thời gian làm đơn:18/11/2021
- Bạn đã bị mute khoảng thời gian nào?: ko nhớ rõ
- Bạn đã bị cấm chat lần thứ mấy?: lần đầu
- Bạn có chắc chắn sẽ không tái phạm không? Nếu tái phạm bạn sẽ nhận được mức phạt cao hơn bạn đồng ý chứ?: đồng ý
- Cam kết: sẽ ko tái phạm lần nào nữa
- Kí tên: huy_dut
Nhận đơn, vào game /baocao để unmute
 

rakan_ne

Thành viên mới
Member
Tham gia
23/10/21
Bài viết
36
Điểm tương tác
2
Điểm
13
- Tên IC: Rakan_ne
- Thời gian làm đơn: 24/11/2021
- Bạn đã bị mute khoảng thời gian nào?: em không nhớ
- Bạn đã bị cấm chat lần thứ mấy?: Lần đầu
- Bạn có chắc chắn sẽ không tái phạm không? Nếu tái phạm bạn sẽ nhận được mức phạt cao hơn bạn đồng ý chứ?: Tôi chắc chắn và đồng ý
- Cam kết: Tôi sẽ tuyệt đối không tái phạm
- Kí tên: Rakan_ne
 

Xoài

🐰 Oreo
Staff member
Game Master
TOP Money
VIP Member
Advisor
Tham gia
31/10/21
Bài viết
52
Điểm tương tác
13
Điểm
13
- Tên IC: Rakan_ne
- Thời gian làm đơn: 24/11/2021
- Bạn đã bị mute khoảng thời gian nào?: em không nhớ
- Bạn đã bị cấm chat lần thứ mấy?: Lần đầu
- Bạn có chắc chắn sẽ không tái phạm không? Nếu tái phạm bạn sẽ nhận được mức phạt cao hơn bạn đồng ý chứ?: Tôi chắc chắn và đồng ý
- Cam kết: Tôi sẽ tuyệt đối không tái phạm
- Kí tên: Rakan_ne
Nhận đơn, vào game /baocao để unmute
 

Phan_ThongThong

Thành viên cấp 1
Member
Tham gia
18/8/21
Bài viết
128
Điểm tương tác
2
Điểm
13
Tên IC: Phan_ThongThong
Thời gian làm đơn: 24/11/2021
Bạn bị mute vào thời gian nào? Em không nhớ rõ
Bạn đã bị cấm chat lần thứ mấy? Lần đầu tiên ạ
Bạn có chắc chắn không tái phạm không? Nếu vi phạm nữa bạn sẽ nhận được mức phạt cao hơn bạn đồng ý chứ? Đồng ý
Cam kết:Tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa
Ký tên: Phan_ThongThong
 

Xoài

🐰 Oreo
Staff member
Game Master
TOP Money
VIP Member
Advisor
Tham gia
31/10/21
Bài viết
52
Điểm tương tác
13
Điểm
13
Tên IC: Phan_ThongThong
Thời gian làm đơn: 24/11/2021
Bạn bị mute vào thời gian nào? Em không nhớ rõ
Bạn đã bị cấm chat lần thứ mấy? Lần đầu tiên ạ
Bạn có chắc chắn không tái phạm không? Nếu vi phạm nữa bạn sẽ nhận được mức phạt cao hơn bạn đồng ý chứ? Đồng ý
Cam kết:Tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa
Ký tên: Phan_ThongThong
Nhận đơn, vào game /baocao để unmute
 
Bên trên