[GO:VN] Mẫu đơn kiện cáo diễn đàn

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Oreo

do ya?
Staff member
Game Master
TOP Money
Sweet
Forum Leader
Tham gia
24/5/21
Bài viết
1,289
Điểm tương tác
221
Điểm
63
DDDD.png
Người kiện:
Người bị kiện (Kèm link profile):
Luật vi phạm:
Trình bày sự việc:
Bằng chứng (Kèm task time window):
Link bài viết:
Cảm nhận của bạn về sự việc trên:

Lưu ý:
Chỉ có thời hạn 12 giờ kiện cáo khi sự việc đã xảy ra, sau 12 giờ xảy ra sẽ không giải quyết.
Khi kiện cáo trong khoảng thời gian đó không được vi phạm luật lệ diễn đàn nếu không sẽ phải giải hoà.
Không cut ảnh với mọi hình thức.
Quyết định của Ban Quản Trị là quyết định cuối cùng.

Đọc kỹ luật lệ diễn đàn trước khi tiến hành kiện cáo tại:
Luật lệ diễn đàn
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên