Danh Sách WARNING !

 • Thread starter Six
 • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Six

GTAONLINE.VN
Staff member
Administrator
Game Master
Tham gia
29/7/21
Bài viết
322
Điểm tương tác
79
Điểm
28
Update 13/11/2021
 

Six

GTAONLINE.VN
Staff member
Administrator
Game Master
Tham gia
29/7/21
Bài viết
322
Điểm tương tác
79
Điểm
28
Update 15/11/2021
HongHung +1 WARNING GANGSTER ( nhận đủ 3 WARNING CÁ NHÂN )

Anh Nhat ( UID 8998 /+1 WARNING CÁ NHÂN ) ( HongHung/RANK 1) (12/11/2021-PG)
Anh Nhat ( UID 8998 /+1 WARNING CÁ NHÂN ) ( HongHung/RANK 1) (14/11/2021-PG)
Khanh Phung ( UID 12830 /+1 WARNING CÁ NHÂN ) (HongHung/RANK 0) (14/11/2021-PG)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Six

GTAONLINE.VN
Staff member
Administrator
Game Master
Tham gia
29/7/21
Bài viết
322
Điểm tương tác
79
Điểm
28
Update 16/11/2021
+1 WARNING GANGSTER ( PEAKY BLINDERS ) (16/11/2021- Đặt glocker sai vị trí ( bệnh viện ))
+1 WARNING GANGSTER ( RUSSIAN MAFIA ) (14/11/2021- Đủ 3 WARNING CÁ NHÂN)
Mai Quoc ( UID 5501/+1 WARNING CÁ NHÂN ) ( RUSSIAN MAFIA/RANK 4) (14/11/2021-SK)

Cheo Daika
( UID 12186/+1 WARNING CÁ NHÂN ) ( RUSSIAN MAFIA/RANK 4) (14/11/2021-SK)
lil_CuoqTran ( UID 13920/+1 WARNING CÁ NHÂN ) ( RUSSIAN MAFIA/RANK 4) (14/11/2021-AR)
 

Six

GTAONLINE.VN
Staff member
Administrator
Game Master
Tham gia
29/7/21
Bài viết
322
Điểm tương tác
79
Điểm
28
Update 17/11/2021
+1 WARNING GANGSTER MS14 ( có quá 2 người rank 5 )
 

Six

GTAONLINE.VN
Staff member
Administrator
Game Master
Tham gia
29/7/21
Bài viết
322
Điểm tương tác
79
Điểm
28
Update 18/11/2021
+1 WARNING GANGSTER MS14 ( Zeno Undercut ( UID 4363 ) - Hacking ) ( 17/11/2021 )
+1 WARNING GANGSTER HongHung( nhận đủ 3 WARNING CÁ NHÂN )

 1. Tuan_Per ( UID 1891 / +1 WARNING CÁ NHÂN ) ( HongHung/Rank 0 ) ( 15/11/2021 )
 2. Truck_Deliver ( UID 5874 / +1 WARNING CÁ NHÂN ) ( HongHung/Rank 0 ) ( 15/11/2021 )
 3. Trieu_Loc ( UID 160 / +1 WARNING CÁ NHÂN ) ( HongHung/Rank 0 ) ( 15/11/2021 )
 

Six

GTAONLINE.VN
Staff member
Administrator
Game Master
Tham gia
29/7/21
Bài viết
322
Điểm tương tác
79
Điểm
28
Update 20/11/2021
+1 WARNING GANGSTER RUSSIAN MAFIA
 1. lil_CuoqTran ( UID 13920/+1 WARNING CÁ NHÂN ) ( RUSSIAN MAFIA/RANK 4) (14/11/2021-AR)
 2. Mai Quoc ( UID 5501/+1 WARNING CÁ NHÂN ) ( RUSSIAN MAFIA/RANK 4) (14/11/2021-SK)
 3. Cheo Daika ( UID 12186/+1 WARNING CÁ NHÂN ) ( RUSSIAN MAFIA/RANK 4) (14/11/2021-SK

Delete RUSSIAN MAFIA ( đủ 3 WARNING )
 1. +1 WARNING GANGSTER RUSSIAN MAFIA
 2. +1 WARNING GANGSTER RUSSIAN MAFIA ( có quá 2 người rank 5 ) ( 17/11/2021 )
 3. +1 WARNING GANGSTER RUSSIAN MAFIA ( Lil trichodien khong badge) ( 19/11/2021 )
Delete HongHung ( đủ 3 WARNING )
 1. +1 WARNING GANGSTER HongHung( nhận đủ 3 WARNING CÁ NHÂN )
 2. +1 WARNING GANGSTER HongHung( nhận đủ 3 WARNING CÁ NHÂN )
 3. +1 WARNING GANGSTER HongHung( TrieuLoc không Badge )
 

Six

GTAONLINE.VN
Staff member
Administrator
Game Master
Tham gia
29/7/21
Bài viết
322
Điểm tương tác
79
Điểm
28
Update 24/11/2021
+1 WARNING GANGSTER Crips ( đủ 3 WARNING CÁ NHÂN )
 1. Bean_Bum( UID 15473 / +1 WARNING CÁ NHÂN ) ( Crips/RANK 0) (22/11/2021-NB)
 2. hieu_zani( UID 8219/ +1 WARNING CÁ NHÂN ) ( Crips/RANK 0) (22/11/2021-NB)
 3. bao_heo( UID 15457/ +1 WARNING CÁ NHÂN ) ( Crips/RANK 0) (22/11/2021-NB)
 

Six

GTAONLINE.VN
Staff member
Administrator
Game Master
Tham gia
29/7/21
Bài viết
322
Điểm tương tác
79
Điểm
28
Update 27/11/2021
+1 WARNING GANGSTER GG4 ( MicHu không badge )
 

Six

GTAONLINE.VN
Staff member
Administrator
Game Master
Tham gia
29/7/21
Bài viết
322
Điểm tương tác
79
Điểm
28
Update 3/12/2021
 

Six

GTAONLINE.VN
Staff member
Administrator
Game Master
Tham gia
29/7/21
Bài viết
322
Điểm tương tác
79
Điểm
28
Update 7/12/2021
+1 WARNING GANGSTER ( TAM LIEN BANG ) (7/12/2021- Đủ 3 WARNING CÁ NHÂN)

Hieu Dubaii ( UID 16139/+1 WARNING CÁ NHÂN ) ( TAM LIEN BANG/RANK 1) (7/12/2021-Khong badge point) Nam_haiKchin ( UID 14845/+1 WARNING CÁ NHÂN ) ( TAM LIEN BANG/RANK 2) (7/12/2021-Khong badge point)
Tom Premium ( UID 15222/+1 WARNING CÁ NHÂN ) ( TAM LIEN BANG/RANK 4) (7/12/2021-AR)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên