Tuan_Lanh's latest activity

 • Tuan_Lanh
  Tuan_Lanh đã trả lời vào chủ đề Kiện player Gori_Gori.
  .
 • Tuan_Lanh
  Tuan_Lanh đã trả lời vào chủ đề Kien Phan ThongThong PG.
  12h Kháng kiện đâu mà CLOSE bài ?
 • Tuan_Lanh
  Tuan_Lanh đã trả lời vào chủ đề Kiện Phan_ThongThong MS14.
  Thôi. Bên mình up bằng chứng rồi. Có gì để admin giải quyết. Không tranh luận nữa. Peace ! ^^
 • Tuan_Lanh
  Tuan_Lanh đã trả lời vào chủ đề Kiện Phan_ThongThong MS14.
  Nói chuyện thiếu suy nghĩ vcl . Thế bên tao đang war /q để tránh lag nhé ?
 • Tuan_Lanh
  Tuan_Lanh đã trả lời vào chủ đề Kiện Phan_ThongThong MS14.
  Thằng Chill Lee cố tình /q rồi sau đó vào lại thì bị crash thì chả AR. Còn thằng Phan Thong Thong bị crash sau đó nó vào lại và quên...
 • Tuan_Lanh
  Tuan_Lanh đã trả lời vào chủ đề Kiện cáo gangster GG4.
  4 lô bạn yêu kkk
 • Tuan_Lanh
  Tuan_Lanh đã đăng chủ đề mới.
  Người kiện :Tuan Lanh Người bị kiện : Mic Hu Tổ chức / băng đảng người bị kiện :GG4 Hình ảnh chứng minh người bị kiện trong Tổ...
 • Tuan_Lanh
  Tuan_Lanh đã trả lời vào chủ đề Kiện Phan_ThongThong MS14.
  4 lô
 • Tuan_Lanh
  Tuan_Lanh đã đăng chủ đề mới.
  Người kiện : Tuan Lanh Người bị kiện : La Cez Tổ chức băng đẳng người bị kiện : GG4 Hình ảnh chúng minh ...
 • Tuan_Lanh
  Tuan_Lanh đã trả lời vào chủ đề Kiện Phan_ThongThong MS14.
  Flo
 • Tuan_Lanh
  Tuan_Lanh đã đăng chủ đề mới.
  Người kiện : Tuan Lanh Người bị kiện : Chill Lee Tổ chức băng đẳng người bị kiện : GG4 Hình ảnh chúng minh ...
 • Tuan_Lanh
  Tuan_Lanh đã đăng chủ đề mới.
  Người kiện : Tuan Lanh Người bị kiện: Phong Buii Hình ảnh chúng minh ...
 • Tuan_Lanh
  Tuan_Lanh đã trả lời vào chủ đề Kiện cáo gangster GG4.
  :)) ?
 • Tuan_Lanh
  Tuan_Lanh đã trả lời vào chủ đề Kiện Zeno Undercut.
  @Anh Ba
 • Tuan_Lanh
  Tuan_Lanh đã trả lời vào chủ đề Kiện Zeno Undercut.
  Tôi thấy tình huồng này không giống cleo PG và té xe cho lắm. Cũng như bài kiện dưới đây...
Bên trên