Jump to content

YongP

Members
  • Content Count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About YongP

  • Rank
    New Member

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Hệ thống này tạo ra một hộp thùng súng bạn có thể lấy vũ khí, áo giáp và sinh mạng. Hộp có thể được tạo bởi quản trị viên RCON và chỉ một. Vũ khí có sẵn: - Shotgun - MP5 - Súng trường - Đại bàng sa mạc - AK-47 - M4 - SPAS-12 Lệnh bắn tỉa : * /taothunggun- tạo thùng (Chỉ dành cho quản trị viên RCON) * /mothunggun - sử dụng thùng Link ( bấm vào link để tải )
×
×
  • Create New...