Jump to content

Asi Plugin

Sign in to follow this  

Useful asi plugins for SA-MP

1 file

 1. SA-MP Discord Plugin

  SA-MP Discord Plugin (Client Asi files)
  Author: Hual


   
  I. GIỚI THIỆU CHUNG
  SA-MP Discord Plugin là là 1 tệp client plugin .asi cho phép hiển thị trạng thái thông tin máy chủ mà bạn đang chơi với Discord.
  II. TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶT
  Yêu cầu: ASI Loader Cài đặt: Ném thẳng tệp vào thư mục GTA San Andreas của bạn.

  2 downloads

  1 comment

  Submitted

Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...