GO:VN - GTA ONLINE - Voice Chat

GTAONLINE.VN | VOICE SAMP

Thông báo

Bao gồm các thông tin về máy chủ như luật lệ, hệ thống/chức năng của máy chủ
Chủ đề
8
Bài viết
505
Chủ đề
8
Bài viết
505

Luật lệ máy chủ

Luật lệ từ máy chủ
Chủ đề
11
Bài viết
75
Chủ đề
11
Bài viết
75

Khu vực xây dựng

Eshop

Giới thiệu về Eshop
Chủ đề
4
Bài viết
7
Chủ đề
4
Bài viết
7
  • Wang

Đặt hàng Eshop

Chủ đề
203
Bài viết
1.1K
Chủ đề
203
Bài viết
1.1K

Đền bù/Refund

Chủ đề
322
Bài viết
1.8K
Chủ đề
322
Bài viết
1.8K

Khu vực game OOC/IC

Thảo luận chung

Chủ đề
264
Bài viết
2.3K
Chủ đề
264
Bài viết
2.3K
  • Oreo

Sự kiện

Chủ đề
9
Bài viết
119
Chủ đề
9
Bài viết
119
Chủ đề
647
Bài viết
4.6K

Tin tức

Chủ đề
183
Bài viết
1.8K
Chủ đề
183
Bài viết
1.8K

Hình ảnh & Video

Chủ đề
50
Bài viết
656
Chủ đề
50
Bài viết
656

Báo lỗi

Chủ đề
121
Bài viết
544
Chủ đề
121
Bài viết
544

Khu vực kiện cáo Tòa án kiện cáo

Kiện cáo diễn đàn

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Hồ sơ

Chủ đề
51
Bài viết
408
Chủ đề
51
Bài viết
408
  • Oreo

Kiện cáo người chơi

Chủ đề
1.1K
Bài viết
10.6K
Chủ đề
1.1K
Bài viết
10.6K
  • Annie

Kiện cáo Hacking/Cheat

Chủ đề
87
Bài viết
2K
Chủ đề
87
Bài viết
2K

Kiện cáo Helper/Advisor

Chủ đề
16
Bài viết
261
Chủ đề
16
Bài viết
261

Kiện cáo thành viên BQT

Chủ đề
46
Bài viết
608
Chủ đề
46
Bài viết
608

Kiện cáo Faction/Gangster

Chủ đề
323
Bài viết
8.3K
Chủ đề
323
Bài viết
8.3K
  • Six

Kiện cáo lừa đảo

Chủ đề
46
Bài viết
606
Chủ đề
46
Bài viết
606

Recycle Bin

Lưu trữ

Chủ đề
244
Bài viết
1.5K
Chủ đề
244
Bài viết
1.5K

Thành viên trực tuyến

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
5,199
Bài viết
46,125
Thành viên
2,403
Thành viên mới nhất
veldora_tempest
Bên trên